Tomter som Lovund Eiendomsutvikling har ledig i Sørmarka boligområde. Solgte tomter er merket «SOLGT».

Gule felt er tomter beregnet for helårsboliger, orange felt er tomter for fritidsboliger. Grønne felt er friluftsareal. Det grå feltet merket P2 er opparbeidet parkeringsplass til fritidsboligtomtene.